Énekekről mindenkinek

Válogatás a  Reformátusok Lapja heti énekismertetőiből.

Énekeskönyvünk megújításáról szót ejtve gyakran halljuk: „De hiszen még a mostanit sem ismerjük!” Valóban jogos és fontos gondolat, hogy miközben a megújításon dolgozunk, ismerjük és őrizzük azt, ami már a miénk.

Jelentkezés egyházzenei (kántor-)levelezőlistára

Ez a levelezőlista a Magyar Református Egyház zenei életének közérdekű információit osztja meg a tagok között. Közzétehetők zenei események, meghívók, beszámolók, hírek, de közérdeklődésre számot tartó kérdés is feltehető. A levelezőlista tagjai egymás e-mail címét is megismerhetik a fenti oldalról kiindulva (saját cím és jelszó megadását követően) a Kantor Tagok Listája oldalon. 

SEGÍTSÉG A BÖJTI IDŐRE KÉSZÜLVE

ÚJ ÉNEKESKÖNYVÜNK jelenlegi állás szerinti TARTALOMJEGYZÉKE, az ez alapján összeállított énektár és ennek ISMERTETÉSE 

KÉT KONFERENCIAKÖTET:
Merre tovább kántorképzés? (Nagykőrös, 2012)
Úton az egyházzenei törvény felé (Nagykőrös, 2015)

EGYHÁZZENEI KIADVÁNYOK a Kálvin Kiadónál és a Magyar Egyházzenei Társaságnál

Újabb énekfüzet új énekekkel.

Gyülekezeteket keresünk, ahol rendszeresen használnák. 

Elkészült az énekekhez összeállított kíséretek - csaknem teljes - gyűjteménye, valamint kórustételek 37 tételhez. Az érdklődőknek személyre szóló emailben küldjük el ennek elérhetőségét.  Az énekfüzet második  felének énekeihez akkordos kdolgozás is készült, mely itt érhető el.